Status prawny - Centrum Usług Logistycznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Centrum Usług Logistycznych powstała w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji i MSWiA. 
To jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną i stanowiąca logistyczne wsparcie dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych.

Wszystkie działania opierają się na zarządzeniu nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2010 r. na podstawie art.23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na zarządzeniu nr 1670 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”.

Całość przedsięwzięcia jest kierowana z Warszawy, a jednostką zarządza Dyrektor Centrum Usług Logistycznych.

 

Dyrektor Centrum Usług Logistycznych

Andrzej Kropiwiec

Metryczka

Data publikacji 11.01.2019
Data modyfikacji 13.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Logistycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Strzelecki
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Strzelecki CUL
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Strzelecki
do góry