Struktura organizacyjna CUL - Struktura organizacyjna - Centrum Usług Logistycznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna CUL

  1. Organem CUL jest dyrektor, powoływany i odwoływany przez Komendanta Głównego Policji (KGP)
  2. KGP zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z dyrektorem CUL.
  3. Dyrektor zarządza CUL przy pomocy głównego księgowego, oraz kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających z przydzielonych im zakresów obowiązków.
  4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres oraz czas ich umocowania.

 

 

 

Pliki do pobrania

  • 383.83 KB

Metryczka

Data publikacji 11.01.2019
Data modyfikacji 15.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Logistycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Strzelecki
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Strzelecki CUL
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Strzelecki
do góry