Zamówienia publiczne - Centrum Usług Logistycznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych, który obejmuje szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią rodzaje przetargu.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), która zastąpiła ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344). Stanowi ona implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG.

Zamówienia publiczne ogłaszane przez Centrum Usług Logistycznych można znależć na stronie:

https://cul.com.pl/wydarzenia

Metryczka

Data publikacji 11.02.2019
Data modyfikacji 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Logistycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Strzelecki
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Strzelecki CUL
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Strzelecki

Nawigacja

do góry