Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę nabiału i produktów mleczarskich dla Centrum Usług Logistycznych z podziałem według lokalizacji, 13 części, znak sprawy: 14/WA/PN/2019

Centrum Usług Logistycznych ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę nabiału i produktów mleczarskich dla Centrum Usług Logistycznych z podziałem według lokalizacji, 13 części,

- znak sprawy: 14/WA/PN/2019

ogłoszenie o zamówieniu 14/WA/PN/2019

SIWZ 14/WA/PN/2019

sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu 14/WA/PN/2019

pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 z dnia 23.07.2019 r.

pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 z dnia 29.07.2019 r.

pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3 z dnia 6.08.2019 r.

wybór część 1, 12, 13

wybór część nr 2 i 4

informacja o wyborze w czesci 5, 9, 10, 11

Uniewaznienie czynnosci Zamawiającego

 

Metryczka

Data publikacji 13.08.2019
Data modyfikacji 05.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Logistycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Liersch-Bryzek
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Strzelecki CUL
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Strzelecki
do góry